-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۴, یکشنبه

چنواری آدم کشان باید سراسری شود

 مردم به جان آمده، دو آدمکش حرفه ای طالب را درولایت کاپیسا پانسی کشیدند. ازین جرقه های خشم مردمی هراز چند گاه در شماری از ولایات دیده شده، اما به واکنش همه گیر مردمی برضد جنایت کاران مبدل نشده است. اگر خود مردم به دفاع از خویش تصمیم بگیرند، دردراز مدت نه تنها شبکه های تروریستی استخوان شکن می شوند؛ حتی ممکن است موجب تغییرپالیسی پاکستان نسبت به بحران افغانستان شود.

درین میان شماری اکت و ادای حقوق بشر در می آورند و ابراز «نگرانی!!» می کنند که بنده هیچ از آن چیزی فهمیده نتوانستم؛ جز این که یک موضع گیری خنثی که هدفش، مجوز دادن به آدمکشان آی اس آی در قتل عام کودکان، زنان و تخریب اماکن عمومی است.