-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۹, دوشنبه

اشتباه بن، حذف طالبان بود؛ اشتباه استانبول، حذف ضد طالبان است

 خشت اول صلح را کج نگذارید تا ۲۰ سال دیگر تاوان نکنیم.

احمد ولی مسعود

در ملاقات با خانم مته نودسن (Mette Knudsen) معاون فرستادهٔ ویژهٔ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و آقای چیز حنن (Chase Hannon) از دفتر صلح و مصالحهٔ یونما؛ 

۲۰ سال پس امروز دقیقآ دوباره در همان ایستگاه کنفرانس بن ایستاده ایم. حالا که به قول عده یی، اگر یکی از اشتباهات اساسی بن، حذف طالبان از توافقات بن بوده باشد، این بار با حذف مقاومت به عنوان یک ضلع اصلی منازعه از کنفرانس ترکیه، آن اشتباه بن نباید تکرار گردد تا دو دههٔ دیگر تاوان آن را نپردازیم. گرچه بعضی چهره های شناخته شدهٔ مقاومت بگونهٔ پراگنده زیر چتر جمهوریت یا شورای مصالحه حضور دارند، اما وارد شدن به مذاکرات صلح با این پراگنده گی و تکه و پارچگی، نه برای مقاومت و نیز برای کشور صلح ساز نمیباشد چه بسا که نسخهٔ شود برای جنگ دیگر. رویهمرفته هیچ یک شخص، حزب، نهاد دولتی و غیر دولتی به تنهایی نمیتواند مقاومت را نماینده گی کند. برای اعمار صلح پایدار، ایجاد آدرس مستقل مقاومت، خشت زیربنایی صلح افغانستان میباشد.

معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، نگران عدم آماده گی های لازم، کمبود نماینده گی زنان، نبود زمان کافی، استعجالیت امریکا، احتمال جنگ‌های شدید بهاری، توقع و آرزومندی مردم برای صلح میباشد.