-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۲, جمعه

خطرانقسام درجبهه ضد طالبان مبرهن است

به دورمیز تقسیم قدرت در استانبول یا انقره، سه هسته اختلافی بین ازبک، تاجک و احتمالاً هزاره ها پدید خواهد آمد. تنها هسته تاجک در درون خود به سه پاره منشعب می شود؛ محور بلخ، پنجشیر، هرات و شمالی

طالبان نیز یک دست نیستند. طالب افراطی یعنی مفرزه های مستقیم استخبارات، طالب پاکستان و طالب دوحه. فکر می شود که از شورا های قبلی مانند شورای روح و شورای پشاور خبری نخواهد بود. شورای پشاور و روم، فصل های من درآوردی بودند که بیشتر خلیلزاد برعلیه جبهه متحد بسیج کرده بود.