-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۶, شنبه

خود شان به جیب میزنند؛ به نام افغانستان قید وارده می زنند!

دزدی که از امریکایی تیر شد، دزدی نیست.

سیگار: ۲۰ بال هواپیما به ارزش ۵۴۹ میلیون دالر برای وزارت دفاع افغانستان خریداری شده که همه خراب و بی‌کاره بودند. (هر بال ۲۷،۴۵ میلیون دالر)

از آن میان ۱۶ فروند آن پس از استفاده خیلی کم، به نرخ مندوی یعنی تنها ۴۰ هزار و ۲۵۷ دالر به فروش رسید و ۴ فروند آن هرگز به افغانستان نرسید!

بیشتر: https://www.facebook.com/100001134880916/posts/3733079990073127/?d=n