-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۰, چهارشنبه

اینه دست آورد درخشان ملا رنگینه آخوند


 روح مدنیت و شهروندی درقرن بیست و یکم درافغانستان که گویا برای آزادی سر و کمرشکستاندهُ این گونه سلاخی می شود.