-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

علی پور آمادۀ ضد حمله است

 کدام پروگرام دیگری در بهسود روی دست است. از غنی تا محب، امرالله و ضیاء یاسین، پیوسته سخن از «انتقام» بود؛ حالا چطور شده که به جای انتقام، بوجی برنج و آرد به مردم می برند. این ها که زخمی های اردوی ملی را به حال خود رها کرده و هیچ طیاره ای برای انتقال شان به شفاخانه گسیل نمی کردند؛ چطور شده که تیم های صحی اردو را برای مداوای مردم بهسود به آن جا فرستاده اند؟
احتمالاً قضیه این است که درگرفتاری و یا ضربت زدن به قطعات مسلح علی پور ناکام شدند. حالا به تیمارداری مردم شروع کرده اند تا درگرفتاری علی پور همکاری کنند.

مردم هزاره، هیچ گاه کسی را که سال ها از آنان دفاع کرده، به چنگ دشمن نمی دهند. بازار و تأسیسات بهسود را سوختانده و کارکاسبی مردم را فلج کرده اند. علی پور اگر ضد حمله ای انجام دهد، اردو حلقه بند خواهد شد.  

از سوی دیگر، دکترعبدالله گفته است که نشست پیش‌رو در ترکیه کار را یک طرفه خواهد کرد. این پیام، برای ارگ نشینان بسا هول آور است. چسپیدن به جنگ بهسود و هر انکشافی که درآن جا حادث شود، تیم سه نفره را بیمه نمی تواند.