-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۴, چهارشنبه

شاید وعدۀ حمایت از ایران و هند به دست آمده

اگرهند و ایران درنشست استانبول پوستین خود را واقعاً چپک کنند، غنی یک سکته گی درپلان امریکا آورده می تواند؛ درغیرآن، استخوان های غنی شکسته خواهد شد. 

 رویترز به نقل از دو مقام ارشد حکومت کابل گزارش داده است که اشرف غنی، رییس جمهوری کشور در تقابل با طرح جدید امریکا برای صلح افغانستان، طرح جدیدی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شش ماه آینده، پیشنهاد خواهد کرد.

در گزارش آمده است که آقای غنی قرار است این طرح را در نشست استانبول که قرار است در ماه آینده در ترکیه برگزار می‌شود، ارایه کند.

گفته می‌شود که طرح جدید غنی در واقع رد طرح امریکا برای ایجاد حکومت موقت می‌باشد.