-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۳, سه‌شنبه

بسم الله محمدی زیر دست یک مدیربخش، توظیف شد


روز و روزگار میلیونر جهادی فاقد اقتدار را دریابید!

یونس قانونی چشم انتظارتوظیف درمقام دادستانی کل است.

گزارش می رسد که حمدالله محب، بسم الله محمدی وزیردفاع، لوی درستیز وزیر داخله سابق را زیر دست مدیر یک بخش در شورای امنیت ملی درازاء یک معاش امتیازی توظیف کرده است. 

به دستور اشرف غنی، حمدالله محب، بعد از ثقه شدن تشکیل حکومت عبوری در آیندۀ نزدیک، مجمع کوچکی از بازنشسته های جهادی را زیر نام بورد نظامی فعال کرده است تا در مأموریت شنا برخلاف روند جهانی، از آن ها کار بگیرند.

درهمین حال، گزارش دیگری مشعر است که یونس قانونی پسرخاله بسم الله محمدی دردیدار به اشرف غنی گفته است که کنگرۀ جمیعت را موفقانه برگزار کردیم و حالا وقتش است که به وعده خویش وفا کنید. وعدۀ غنی برای یونس قانونی پیش از دو نیم کردن جمیعت اسلامی، رسیدن به مقام دادستانی کل بود. اما اشرف غنی بعید است که قانونی را دریک چنین وضعیت حساس، به ریاست دادستانی کل منصوب کند.