-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۲, جمعه

دادخواهان حقوق زن پول ها را کجا بردند؟

 در مورد حقوق زنان کی ها باید دادخواهی کنند؟

احمد فهیم کوهدامنی

چند روز است که عده زیاد در شبکه های اجتماعی فعال شده اند و برای ترانه خواندن دخترهای مکتب دادخواهی دارند.

اینکه با گذشت هر روز  به چه سرنوشتِ گرفتار میشویم هم معلوم نیست ولی در یک و نیم دهه اخیر وضعیت هر روز بدتر شده رفت با وجودیکه صدها نهاد و سازمان جهانی برای رشد تعلیم و تربیه و توانمند شدن جامعه  بویژه دختران  پول های گزاف را خرچ کردند.

اما هیچ کدام یک از این دادخواهان امروزی از هیچ مسول نهاد زنان نپرسیدند که با این پول ها چند باب مکتب و آموزشگاه برای دختران در روستاها ساختند؟

چند جلد کتاب مفید را برای کودکان چاپ کزدند؟  

حالا سرنوشت نهادهای شان چی شد؟

چرا خود همین فعالان حقوق زنان  بیشتر میل به فرار از وطن داشتند تا کار کردن بنیادی برای دختران؟

حالا که حتی کشورهای مقتدر  حاضر شده که با طالبان تفاهم کنند و خود همین فعالان هم اکثراً یا فرار کردند و یا در صدد فرار  هستند، بگذارند زنان و دختران این وطن را که این بار خودشان برای خود در همین جغرافیا برای بودن شان تصمیم بگیرند.

خاطر نشان میکنم که زنان شهری نیز نمیتوانند از دختران روستاها نمآینده گی کنند و یا خواست های آن ها را مطرح نمآیند.