-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۷, چهارشنبه

هوای سانچو پانزای عبدالله را داشته باشید!

 مجیب الرحمان رحیمی ( سانچو پانزای عبدالله) وقتی گپ از یک سفرعبث دیگر به میان می آید، به حدی شعف زده می شود که فوری مساله را همرسانی می کند که اینه به خیر یک سفر است؛ می رویم! فکر می کند که مردم منتظر شنیدن همین خبرهستند؛ ورنه، آسمان برشان آوار می شود.

می پندارد که سفر رفتن حق و ناحق درموکب عبدالله، رستگاری دنیا و آخرت است و افغانستان که درخون شناور است، به ساحل سعادت می رسد!

او که همراه عبدالله سال هاست بربوت های بدترین انحصارطلب نژاد پرست بوسه زده، تازه حالا به ارتکاب سخن گویی از نظام نا متمرکز هم شروع است. ازین نوده پیوند کو که سیب بگیره!