-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

غنی: بعد از ختم وظیفه درتاجکستان معلم می شوم!اما درتصویر زنده دیده شد که اشرف غنی در لباس تاجیکی مثل یک آدم برهنه زیرسرمای منفی پنجاه، کراهت زده، وگرفتارلحظات وبال ایستاده بود. اشرف غنی گفت، پس از ختم ریاستش در تاجیکستان کار می‌کند 

 رئیس جمهور افغانستان گفت، امیدوار است، که پس از ختم ریاستش به معلمی خواهد برگشت و این زمینه را برایش در دانشگاه ملّی تاجیکستان فراهم می‌کنند. 

 دوشنبه، 29 مارچ - sputnik. محمّد اشرف غنی، که در دانشگاه ملّی تاجیکستان صحبت می‌کرد، اعطای عنوان دکتر فخری این دانشگاه به خودش را“افتخار نادر”ارزیابی کرد. وی گفت، 10 سال معلم کار کرده است و بالاتر از عنوان دکتر افتخاری در رووی زمین برایش وجود ندارد.  

اشرف غنی گفت:

از صمیم قلب تشکّر می‌کنم. امید بر این دارم، پس از ختم دورة رئیس جمهوریم شما به من این موقع را فراهم می‌کنید، تا من همراه شاگردان کار کنم. خوبی کار این است، که وقتی معلم رئیس جمهور می‌شود، پس از ختم مأمورییتش باز به معلمی برمی‌گردد.

 این سخنان را رئیس جمهور افغانستان پس از آن اظهار داشت، که شورای عالمان دانشگاه ملّی تاجیکستان در یک مراسم، باطنطنه به او عنوان دکتر فخری این دانشگاه را اعطا کرد. در این مراسم محصلین افغانستانی نیز شرکت داشتند. 

 طبق اطلاع دانشگاه ملّی تاجیکستان، در این دانشگاه 147 شهروند افغانستان در بخشهای بکلوریت، مگیسترتوره و دکترانتوره تحصیل می‌کنند. 

 رئیس جمهور افغانستان به محصلین کشورش گفت، دوستی های را، که در زمان تحصیل در تاجیکستان ایجاد کرده‌اند، دوامدار باشد و به نفع دو کشور برادر، هم‌جهت، همسو و دارای منافع مشترک استفاده شود. 

وی گفت:

از تمام خواهران و برادران تاجیکی مان ابراز اطمینان می‌کنم، که محصلین افغان را به آغوش خود می‌گیرید و مثل برادر و خواهر رفتار می‌کنید.

 طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، در بخشهای بکلوریا و دکترا دانشگاههای تاجیکستان در عموم 500 شهروند افغانستان تحصیل می‌کنند.