-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۰, چهارشنبه

فراری های دایمی صاحب همه چیز شدند!

 جاوید کوهستانی 

واکنش ها پیرامون  نامه  وزیر خارجه امریکا: 

نزدیک به بیست سال است که از برکت حضور امریکا مدعی دست آورد هایی استیم؛ در حالی که اگر از فرصت ها و حضور غرب و کمک های سخاوت مندانه آن ها به درستی  استفاده و مدیریت می شد، افغانستان امروز  در جایگاه مناسبی در میان ملل جهان و منطقه قرار میداشت. ملیارد ها دالر در بخش بازی افغانستان و  احیا ساختار های امنیتی، ظرفیت سازی، حقوق بشر ، انتخابات  و موارد دیگر به مصرف رسید و تعدادی از آدم هایی که برای همیشه از افغانستان فرار کرده بودند  و شهروند با افتخار کشور های دیگر بودند ، صدها همکار خارجی در موسسات غیر دولتی کار میکردند به کشور برگشتند، کسانی که در تلخ ترین روز ها باری یک قطره اشک به هموطنان نریختند صاحب وجاهت و ملیادرها افغانی و  مالک قصر ها شدند  روزگاری  به  داشتن روابط با امریکا افتخار میکردند و انرا به روی دیگران می کشیدند  با حضور امریکا مطرح شدند و  چند بار مشروعیت قدرت را از  سفارت امریکا و انگلیس گرفتند و حتی تحلیف سال پار ، اما امروز در برابر  نقشه راه و نامه وزیر خارجه امریکا  که قدرت نا مشروع شان را از دست میدهند  به شور و صدا آمدند، هنوز معاش، مواد سوخت، اعاشه و تجهیزات نیرو های امنیتی را امریکا و متحدین تامین میکنند، ۷۰‎٪ مردم زیر خط فقر اند، سه ملیون معتاد، چند ملیون مهاجر، فقر بیکاری، جنگ و خشونت، فساد گسترده و ما  مخالفت می کنیم، جنگ همه داشته های مادی و معنوی را بلعیده است، دنیا منطقه همه برای پایان منازعه و خشونت طولانی  آماده اند ما به استقبال جنگ می رویم،  نمایش استقلالی که نداریمِ می دهیم، این سیستم و مدیریت جوابگو نیست، بار ها از درون ان نفاق و نارضایتی همه گانی برخواسته است، بگذارید  اصلاح شود؛ اگر نمیشود جایش را به اداره سیستم و شیوه کار جدید بدهد. حاکمیت از مردم است حق دارند آن باز خوانی کنند.  نامه وزیر خارجه محتوای تسریع روند را دارد. روی محتوا و ساختار بعدیش بحث کنید تا عدالت اجتماعی و حقوق شهروندان تحقق یابد برای برابری و تساوی حقوق شهروندان چانه بزنید؛ از یاد نبرید که زشت ترین و غیر عادلانه ترین وضعیت اداری همین اکنون است .