-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

لوی صاحب، بیا بغلان که آدرس دزدان را برایت بدهم!

احمد ضیاء بقا اندرابی

داکتر یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی: 

عبدالغنی علیپور  یک دزد و رهزن است، عملیات ما جریان دارد و هرجا باشد پیدایش می کنیم!

نکته: 

برای لوی صاحب بگویید که بغلان بیآید و من آدرس دزدانِ را می دهم که اگر بخواهند تفنگ شانه ضیاء صاحب را هم دزدی می کنند . 

جَرخشک بغلان  که مردمانِ  کندز، تخار و بدخشان همیشه از این منطقه ضرر می بینند، منبع دزدانِ بغلان است و اگرواقعن این قدر زدنی هستی و دروغ نمی گویئد  این جا عملیات را آغاز کنید .

آدرس هراس افگنان می دانم برایت معلوم است، دندغوری و بخش های از بغلان .

یادآوری: من این جا این مطلب را به حمایت از علیپور ننو شتیم، اما آنچه واقعیت بود نوشتم، تاواقعیت ها برملا شود.