-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۵, پنجشنبه

قصورخوانی برعلی پور، دادن چراغ سبز به طالبان است

 احمد ولی مسعود

گناه علی پور و غایلهٔ غنی!

دیشب سخنان قلبی و صادقانهٔ آقای اسدالله سعادتی را در مورد داستان علیپور و‌ غایلهٔ آقای غنی شنیدم، گفتم‌ هیهات که چند دههٔ دیگر باید بگذرد تا تغییری در ذهنیت و عصبیت آقای غنی و‌ همفکرانش پدیدار گردد تا این کشور به عدالت، آرامش و صلح برسد.

گذشته ازینکه این علی پور واقعآ چه گناه نابخشودنی و بزرگتر از تروریزم حکومتی و غیر حکومتی را در بهسود مرتکب شده که به این پیمانه قصورخوانی از طرف خورد و کلان این رژیم بالا گرفته است، بگذاریم‌ تا یک هیأت مستقل به کارش برسد و گناهکار را به جزایش برساند. 

اما آنچه نسبت به  این همه بزرگنمایی علیپور بشدت قابل نگرانی است، راه اندازی غایلهٔ آقای اشرف غنی میباشد. در روزگاری که سنگ و چوب خواستار برکناری آقای غنی از قدرت است، وی باز دنبال چه ماجراجویی های برنامه ریزی شده و هدفمندانه سرگردان است، تا اگر بهانهٔ شود برای حفظ قدرت یا چراغی گردد سبز برای طالبان.