-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۳۰, شنبه

حالا بهسود را نشانه گرفته/ فهرست کارنامه های خونین

 از برگۀ محسن رزمجو

عکس العمل متفاوت غنی در مورد سقوط یک چرخبال در بهسود و این فهرست از فجایع که در نقاط مختلف کشور رخ داده است:آنچه در سایه حکومت اشرف غنی رخ داده است:

۱. دوبار سقوط مرکز ولایت قندوز، (۴۰۰) کشته و زخمی

۲. فاجعه شاه‌شهید کابل (۴۰۰) زخمی و کشته

۳. فاجعه کشتار دسته جمعی سربازان در جلریز (۶۰) کشته و زخمی

۴. قتل عام سربازان در ولایت زابل (۷۰) کشته و زخمی

۵. قتل عام دانشجویان پلیس در کمپنی، بالاتر از (۱۰۰) کشته و زخمی

۶. فاجعه ریاست ۱۰ رجال برجسته (۷۰) کشته و زخمی

۷. کشتار دانشجویان دانشگاه امریکایی (۴۵) کشته و زخمی

۸. کشتار دسته جمعی جوانان جنبش‌روشنایی (۹۰ کشته ۳۰۰زخمی).

۹. فاجعه زیارت سخی (۵۵) کشته و زخمی

۱۰. فاجعه مسجد باقرالعلوم، بالاتر از (۱۰۰) کشته و زخمی

۱۱. فاجعه شفاخانه سردار داود خان(۶۰) کشته و زخمی

۱۲. کشتار دسته جمعی سربازان در مقر قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین(۴۰۰) کشته و زخمی

۱۳. کشتار دسته جمعی سربازان در شاه ولی‌کوت (۸۰) کشته و زخمی

۱۴. فاجعه چهار راهی زنبق(۱۲۴۰) کشته و زخمی

۱۵. گلوله‌باری پی پی اس ارگ بر مظاهره کنندگان جنبش رستاخیز (۴۰) کشته و زخمی

۱۶. کشتار مردم هلمند در کابل بانک (۶۸) کشته و زخمی

۱۷. فاجعه کشتار کارکنان وزارت معادن(۲۰) کشته و زخمی

۱۸. فاجعه جوار مسجد جامع هرات(۶۰) کشته و زخمی

۱۹. کشتار نمازگزاران مسجد بکرآباد هرات (۴۵) کشته و زخمی

۲۰. قتل ‌عام مردم ملکی میرزاولنگ (۷۵) کشته و زخمی

۲۱. کشتار نماز گزاران مسجد امام زمان در قلعه نجارهای کابل، بالاتر از(۱۰۰) کشته و زخمی

۲۲. حمله بر قمندانی‌امنیه ولایت پکتیا(۶۰) کشته و زخمی

۲۳. قتل عام سربازان در شیب‌کوه ولایت فراه(۸۰) کشته و زخمی

۲۴. قتل عام سربازان ولسوالی اندر ولایت غزنی(۴۵) کشته و زخمی

۲۵. کشتار سربازان قرارگاه اردوی ملی در میوند قندهار(۶۰) کشته و زخمی

۲۶. کشتار نمازگزاران مسجد امام زمان دشت برچی، بالاتر از (۱۰۰) کشته و زخمی

۲۷. فاجعه سقوط شهر فراه ( .... ) کشته و زخمی

۲۸. فاجعه مرکز تبیان، بیش‌از(۱۰۰) کشته و زخمی

۲۹. فاجعه هتل انتر کانتنینتل(۹۸) کشته و زخمی

۳۰. انفجار خونین در مقابل شفاخانه جمهوریت کابل(۲۰۰) کشته و زخمی

۳۱. انفجار در مقابل استادیوم ورزشی شهر لشکرگاه، بیش‌از(۱۰۰) کشته و زخمی

۳۲. فاجعه مرکز توزیع شناسنامه ها، دشت‌برچی (۱۳۰) کشته و زخمی

۳۲. فاجعه شش‌درک کابل (۳۵) کشته و زخمی به شمول خبرنگاران

۳۴. کشتار نمازگزاران در مسجد امام زمان گردیز (۴۸) کشته و زخمی

۳۵. قتل‌عام شدن سربازان در چنارتوی ارزگان (۷۰) کشته و زخمی

۳۶. قتل‌عام سربازان در اجرستان غزنی(۷۶) کشته و زخمی

۳۷. سقوط و آتش‌زدن شهر غزنی(۱۳۵۴) کشته و زخمی

۳۸. قتل عام سربازان در کمپ چینایی (۶۰) کشته و زخمی

۳۹. کشتار سربازان در نمازخانه سربازان ولایت خوست(۴۰) کشته و زخمی.

۴۰. قتل عام کودکان دانش آموز در مرکز آموزشی موعود(۱۲۰) کشته و زخمی

۴۱. انفجار در میان تظاهر کنندگان ننگرهار(۲۰۰) کشته و زخمی

۴۲. انفجار در میان کمپاین کنندگان یک کاندید در ننگرهار(۳۰۰) کشته و زخمی

۴۳. کشتار مردم ارزگان خاص، حدود(۱۰۰) کشته و زخمی

۴۴. حمله کوچی ها و طالبان بر ولسوالی‌های جاغوری و مالستان(... ) کشته و زخمی

۴۵. قتل عام سربازان در کندک پلیس‌سرحدی در پشت‌کوه فراه (۸۸) کشته و زخمی

۴۶. انفجار درمحفل تجلیل میلاد پیامبر اکرم، هتل اورانوس(۱۵۰) کشته و زخمی.

۴۷. قتل عام مردم ملکی منطقه کاسی غور (۳۰) کشته

۴۸. قتل عام سربازان در منطقه آبکمری بادغیس (۳۵) کشته.

اگر موارد از این یادداشت باز مانده باشد دوستان لطفاً اضافه نماید.