-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

نظام درهمین جغرافیا و با همین طرزفکر هرگز شکل نمی گیرد

 همه چیز باید به هم بخورد.

چه عاملی است که نظام ملی درافغانستان شکل نمی گیرد؟ من درین باره بسا اوقات به فکر فرومی روم و ساعت ها از آن بیرون نمی آیم. حس تعلقیت مشترک هیچ گاه وجود نداشته است. تعلقیت مشترک براساس منافع مشترک شکل می گیرد. چرا تعلقیت مشترک مفقود است؟ جغرافیای ثابت برای همه وجود ندارد. چون این جغرافیا، درقرن نوزده، جعلی خط کشی شد تا امنیت هندوستان تأمین باشد و مجموعه هایی از مردم درقفس افتادند. استعمار دوره اش تمام شد، کاردستی اش به ما ماند. میراث استعمار، همین حدود قیچی شده با نظام و دیدگاه های سنتی قبیله یی است که برای ما مانده  اما دنیا به شدت در پیشرفت است و ما مانده ایم و سرنوشت کهنه.

به کارنامه سردارداوود خان توجه کنید. این آدم، دست آورد ده ها سال کار و تلاش برای ایجاد قانونیت، دموکراسی و آزادی بیان را یک شبه قمار زد و همه را باخت. زان پس، نظام سیاسی هیچ شکل نمی گیرد. سرنوشت نظام سیاسی گاه درمسلخ بن، اسلام آباد، مسکو و استانبول به شکل پارچه پارچه تعیین می شود.