-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۸, دوشنبه

ارگ روی کدام کشور حساب بازکرده؟

 پشتوانۀ اساسی حرف وسخن امرالله صالح و استاد محقق، درمخالفت آشکار با فرمایشان وزیرخارجه امریکا، اول ایران و دوم هند است. هرگاه درمساله «برجام» اندک پیشرفتی رونما شود، ایرانی ها غنی و امرالله را به لیلام و ارزان می فروشند. هند، هیچ گاه تا سرحد تقابل نظامی، از غنی و امرالله دفاع نمی کند. مخالفت مارشال دوستم با سیطرۀ طالبان، ربط چندانی به غنی و امرالله ندارد. هرگاه جنگی دربگیرد، غنی و امرالله درمحور مقاومت جایی نخواهند داشت.