-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۹, جمعه

محافظه کاران ، احمد مسعود را دست کم گرفته اند


محور پنجشیر از نظر سیاسی و نظامی دست به رزمایشی تاریخی خواهد زد.

 تئاتر تعامل درمسکو، بدون حضور زندۀ یک طرف اصلی جنگ ( اردوگاه مقاومت علیه طالبان)، تئاتر برخوردار ازحمایت مسکو و امریکا؛  و همزمان، خود زنی اصحاب بی حوصلۀ جمیعت درکابل، خبر از بحران تازه  می دهد.

غیرحاضری هند وایران ازصحنه، پس لگدی هایی سختی درپی دارد.

اولین برآیندِ این بلوا آن است که تخم های اختلاف ذات البینی درجمیعت اسلامی، در سبد غنی وطالبان چیده می شود. عطا نور و اسماعیل خان و دیگران با مخالفت های بسیارگسترده و دایمی رو به رو خواهند شد. ممکن است دربخش بندی کرسی های دولتی، یک چند، چیزی برای آنان برسد؛ مگراز نظر داشتن اقتدار و نفوذ واقعی، برای همیشه درچاه ناتوانی ومعامله از موضع ضعیف سقوط داده شده اند.

عطا نور، شتابزده است و خوی کارتمام دارد؛ بعید است از عهدۀ مدیریت بحران برآید؛ شاید بحران را با بحرانی تازه پاسخ دهد؛ خصوصاً که همه چیز قرار است ازصفر شروع شود. تجزیۀ جمیعت شبیه به جدا شدن پاکستان از شبه قاره هندوستان است. یعنی کنده شدن یک دست یا دو دست از بدنۀ اصلی. معلوم است که عضو کنده شده خود به خود می پوسد یا دربهترین حالت، با جا گذاری عضو ساخته گی روی پا خواهد ماند.

ازین پس، دو فرکسیون، بیش از پنجاه درصد از انرژی و توان خود را مجبور اند نه علیه طالبان و دشمنان راهبردی، بلکه به خاطر مهار و زخم زنی همدیگر مصرف کنند. این واقعه یک گام قاطع به عقب بود. من فکر می کنم که برعلاوه صلاح الدین که هرگزمیدان را به جولان این ها خالی نخواهد گذاشت، محور پنجشیر به رهبری احمد مسعود که سرگرم تدارکات برای دفاع راهبردی از کشور است، درآینده از یک رزمایش سیاسی فراگیر شبیه ضد حمله علیه محور بلخ، رونمایی خواهد کرد. 

برداشت من این است که برای فعلاً همه ای محاسن سپیدان سابقه دار جمیعت، احمد مسعود و مانورهای گستردۀ او درعرصه سیاسی و نظامی را دست کم گرفته اند. این سوء تفاهم به زودی نتایج خود را نشان خواهد داد.