-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۹, جمعه

درکمیسیون اصلاحات اداری چه خبر است؟

مسوولان کمیسیون اصلاحات اتاق های جنسی تشکیل داده اند.

گزارش می رسد که کمیسیون اصلاحات اداری برای بانوان پائین رتبه به خراب خانۀ رسمی مبدل شده است.

 نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی همراه با دو رئیس دیگر به هنگام ورود ناگهانی به دفتر رئیس خدمات ملکی به نام توخی، شوکه شده است. وی وقتی به دفتر توخی داخل می شود، می بیند که توخی لخت و برهنه با سکرترش روی کوچ سر به سر به می پیچند. نادری بی اختیار فریاد می کشد و سکرتر به گوشه یی پنهان شده و توخی هم از وارخطایی دست و پایش چنان می لرزیده که حتی پتلون خود را پوشیده نمی توانست.

نادر نادری کادر ارشد و با کرکتر شمرده می شود. وی اکنون از شرم مهر بر لب زده است. درگزارش دیگری آمده است که رئیس دارالانشاء کمیسیون اصلاحات اداری به اسم عبدالله صافی یک دختر بدخشی را از وزارت مالیه به صفت رئیس تشریفات کمیسیون اصلاحات آورده است و کار تشریفاتی هردو، فقط خلوت گزینی دریک اتاق و بی خبری از کون و مکان است. به نظر می رسد که کاریابی و فرصت اشتغال برای زنان در تمامی اداره های جمهوری سه نفره، تن دادن به فضاحت های مسوولان است؛ نه چیزی بیشتر.