-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۸, پنجشنبه

ملیشه های فیسبوکی ــ فیسبوک چلونکی !؟

                       نوشته ی : فروغی

     اصطلاح " ملیشه های فیسبوکی " را که میتوان آنرا مترادف " فیسبوک چلوونکی" بکاربرد ، برای اولین بار درروزنامه ی وزین هشت صبح چاپ کابل خواندم . درتوضیح این مقوله ( ! ) میخواستم اضافه نمایم که : 

     اصطلاح فیسبوک چلوونکی که از چندسال به اینسو درمیان کاربران شبکه های   اجتماعی بکارگرفته می شود، بیشتر به آنانی گفته می شود که به بهانه های مختلف با نشر تبصره ها و اظهارات سخیف واهانت آمیز ، درکار روشنگری واطلاع رسانیِ منتقدانِ حکومت داکترغنی ، موانع ایجاد می نمایند .

      این ملیشه های فیسبوکی آن گاهی که آقای حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی بود ، درچوکات دستگاه امنیت کشوربصورت رسمی عرض وجود نمودند . هدف آنان سیاه دولت را سپید نشان دادن و ناکامی ها و ناکاره گی های حکومت را از انظارپوشانیدن بود . اهداف خاص دیگری چون نفاق افگنی، قومگرایی ، تسلیم طلبی وکشتن روح مبارزه وپرخاش دربرابر بیعدالتی ، در برابر فاسدان و زورگویان خارجی و داخلی هم در سرلوحه ی وظایف آنان قرار داشت .

      من با ملیشه های فیسبوکی رسمی - دولتی کاری ندارم ؛ سخن من برآن ملیشه هاییست که خواسته یا نا خواسته ، فقط بخاطر گرایشها و پیوند های خاص با این یا آن رهبردولت فاسد و تفرقه انداز ، سیاه را سپید می بینند و با هر نقد و نظرانتقادی نسبت به عملکردهای دولت ، سرِمخالفت دارند . آنان همواره تند و تحقیرآمیز وارد هربحث انتقادی شده ، فضای همگرایی و روشنگری را مکدر می نمایند و به کسی حق نمی دهند تا به داکترغنی وامرالله صالح بگوید بالای چشمان تان ابروست. 

     امیدواریم پس از تدویرمجلس بزرگ ترکیه ، فیسبوک چلونکی ها هم شغل آبرومند دیگری بیابند و دست از سر کل منتقدان حکومت بردارند .