-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۹, دوشنبه

امان الله گذر، درصدد گرفتاری حمید خراسانی است

گزارش می رسد که امان  الله گذر فرمانده معروف جبهۀ مقاومت درپهندشت شمالی به دنبال حمید خراسانی افتاده است تا او را بازداشت کند. 
فرمانده امان الله بعد از مشورت با صلاح الدین ربانی و احمد ضیاء مسعود، این پلان را طرح کرده است. قرار است خراسانی دستگیر و معلوم شود که منشاء و مبداء فحاشی های وی درکابل است یا درمزارشریف؟!

در شروع، دو تن از موسفیدان به نزد خراسانی اعزام شده تا به خراسانی تفهیم کند که از تمامی اظهارات مخرش و غیرقابل توجیه خویش به طور آنلاین درشبکه اجتماعی معذرت خواسته و تعهد دهد که چنین عملی را هرگز درآینده تکرار نکند. درهشداریه به خراسانی گفته شده است که درصورت عدم تمکین، درمسیر راه شمالی گرفتارخواهد شد.

 حمید خراسانی اخیراً از مکانی نا معلوم ( احتمالاً از کوه تاواخ پنجشیر) طی اظهاراتی پرخاشگرانه و فوق العاده تعرضی، مستقیماً به خانواده های استاد برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود و همچنین خود امان الله گذر و فرمانده جان احمد حقجو با الفاظی کوچه بازاری توهین کرد و آنان را « بی ناموس» خطاب کرد.

خراسانی، مفرزۀ ریزرفی شورای امنیت و شخص امرالله صالح است که به هدف پیشبرد بازی های سیاسی و رقابتی علیه سیاستگران پنجشیر، مورد حمایت قرار می گیرد. ارگ، مایل است بین پنجشیری ها و شمالی وال ها جنگ دربگیرد. گزارش هایی هم وجود دارد که استاد عطا درکش وگیرهای درونی جمیعت اسلامی از خراسانی همچو دست ابزار استفاده می کند. اما گزارشنامه افغانستان اطلاع کسب کرده است که عطا نور هرگزدستور اهانت «بی ناموسی» به آدرس رهبران سیاسی و نظامی جمیعت اسلامی را نداده است.

گزارش می افزاید که امان الله گذر از جمله کسانی است که هرگاه قصد از میان برداشتن کسی را داشته باشد، درهرجا و درهرحالتی پلان خود را عملی می کند. او انور دنگر یکی از فرماندهان را که درصفوف طالبان در ویرانی شمالی سهم داشت، درمخفی خانه اش در شهر پشاورحذف فزیکی کرد.