-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

پاکستان، مذهب را جایگزین ناسیونالیزم پشتون می کند

اکرام الدین اندیشمند

طالبان به عنوان یک جریان اسلام گرایی افراطی، رهبری جامعه ی روستایی پشتون را در افغانستان در  انحصار خود دارند. اشرف غنی و کرزی به خصوص غنی مورد حمایت اکثریت ناسیونالیزم جامعه شهری پشتون است. بسیاری از نسل جوان شهرنشین و تحصیل یافته ی جامعه ی پشتون که با جریان اسلام گرایی سازگاری ندارند و دارای افکار ناسیونالیستی اند،  از اشرف غنی حمایت می کنند. طالبان اکنون بر خلاف دوران ظهور و امارت شان از حمایت همگانی و گسترده در میان جامعه ی پشتون به خصوص میان نسل جوان و درس خوانده ی آنها برخوردار نیستند. 

پاکستان همچون گذشته از جریان اسلام گرایی جامعه ی پشتون حمایت می کند و پیوسته تلاش کرده تا جریان ناسیونالیزم پشتون در افغانستان تضعیف شود. 

نیازی به توضیح نیست که پاکستان منافع خود را در  تقویت جریان اسلام گرایی جامعه ی پشتون و تضعیف ناسیونالیزم قومی این جامعه می بیند. 

اگر پاکستان بتواند طالبان را  بر مبنای توافقنامه دوحه و با کمک امریکا در محور قدرت قرار دهد و یا کم از کم  به بخشی از قدرت رسمی و دولتی در افغانستان تبدیل کند، ناسیونالیزم جامعه ی پشتون را  که در رهبری قدرت قرار دارد تضعیف کرده و در درون جریان اسلام گرایی این جامعه مدغم می کند.