-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

جمیعت اسلامی شاخۀ خلیلزاد عرض وجود می کند

 از بوالعجبی های روزگار فروپاشی یکی هم این است که جمیعت اسلامی به تشویق خلیلزاد و جاذبۀ نشست استانبول و مسکو، دست ابزار عطا نور، دکترعبدالله و یونس قانونی می شود. عبدالله و قانونی که از بیست سال پیش ازبهر جمیعتی بودن توبه نصوح کشیده بودند، اکنون با عطا نور درکنگرۀ جمیعت آن هم بدون حضور شخصیت هایی از دودمان مسعود و استاد ربانی است! 

اکنون دایرۀ مصیبت این دسته، کامل شده است. بدون حضور سیاستگرانی از دودمان احمد شاه مسعود و استاد ربانی، برگزاری کنگره از نام جمیعت اسلامی، یک فکاهۀ گریه آور نیست؟