-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

زور کم قهر بسیار

توصیۀ ریش سفیدان عرصۀ سیاست: احساساتی تصمیم نگیرید!


اسدالله ولواجی

تجارب تاریخی نشان داده است که احساسات وسیاست دو مفهوم نا ساز گار باهم اند . رهبران موفق آن هایی بوده اند که در برابر حوادث خورد و بزرگ از هر نوعی که بوده ، دست و پاچه نگردیده باخون سردی ودریافت مشوره ازاداره چیان متجرب ، متخصص و وفادار خویش تصمیم گرفته و با مطلق‌العنانی سر سازش نداشته اند . 

با این پیش درآمد اگر به فاصله ی نزدیک تاریخ گدشته ی خویش به عقب نگاه کرده بر خورد احساساتی سردار محمد داوود خان در برابر " لیونید ایلییچ بریژنیف " رهبر وقت شوروی سابق مکث نمایم ، می بینیم که داوود خان پس از جنجالی که با بریژنیف دراجلاس اخیرش درمسکو انجام داد ، همین که به کابل برگشت با چرخش ۱۸۰ درجه ی سیاسی از مسکو فاصله گرفت و طی سفرهایی که به ممالک نزدیک به غرب انجام داد، بی آنکه دست آوردی داشته باشد، توسط کودتای ۱۳۵۷/۲/۷ ه ش خلقی ها سقوط ومیراث نامیمونی را که در اثر آن همه چیز را از دست دادیم به جا گذاشت . 

حال که پس از سقوط حاکمیت طالبانی با به دست آوردن کمک های امریکا و جامعه ی جهانی تا اندازه ی کشورمان را به جهت انکشاف مسیر داده و در شرایط خیلی حساس قرار داریم ، نباید درمقابل خواسته های ایالات متحده با احساسات  تصمیمی بگیریم که به اساس آن زمینه ی بربادی دیگری را فراهم آوریم . چون در بعضی موارد ، فرستادن نامه های این چنینی به خاطر عصبانی ساختن طرف مقابل نیز سابقه دارد.