-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۵, دوشنبه

حملۀ احمد مسعود به «سوداگران» پاچه خوار و شرکای استبداد


 احمد مسعود به ارتباط به تقسیمات منافقانۀ قومی از سوی ارگ اعلامیۀ ذیل را منتشر کرد.

از دید من؛ از دید مردم ما، مقصر اصلی همان هایی هستند که به استبداد امروز با مشارکت و موافقت مشروعیت داده اند. 

ریاست احصائیه مرکزی به تازگی فهرستی از اقوام را منتشر کرده است.

گرچه تصمیم نداشتم تا در مورد این اقدام ارگ - که در تلاش برای تقسیم اقوام کشور به هویت‌های کوچک به خاطر ایجاد یک اکثریت کذایی است - چیزی بنویسم، چون "این سخن ها کی رود در گوش کر"؛ اما بازهم لازم دیدم تا فقط به اختصار دو نکته را یاد آور شوم:

اول، گروه کوچک بر سر اقتدار به هیچ عنوان نمایندگی از هیچ قوم و هیچ فرهنگ این سرزمین نمی کنند. آنها با سیاستگذاری‌های غلط و مغرضانه خود فقط به دنبال منافع شخصی‌اند و مدت کوتاهی که در پیش دارند به تاراج بردن هرچه بیشتر سرمایه‌های این ملت مظلوم و بی‌دفاع  تلاش خواهند کرد. 

دوم، به قول حکیم ناصر خسرو:


چون نیک نگه‌کرد و پر خويش بر او ديد

 گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست


گروه کوچک بر سر اقتدار که اکثراً پرتاب شده از بیرون استند و هدفی جز تباهی کشور ندارند و نه به دین اعتقادی دارند و نه به فرهنگ و نه به وحدت ملی و یکپارچگی،  گله‌ای نیست.

اما کجایند آنهایی که سنگ دفاع از مردم را  به سینه میزند و با مشارکت ها و توافقنامه های پوشالی شان به این ظلم، به این فساد، به این بی عدالتی و به استبداد مشروعیت داده اند؟ 

از دید من؛ از دید مردم ما، مقصر اصلی همانهایی هستند که به استبداد امروز با مشارکت و موافقت مشروعیت داده اند. 

امروز فرصت است تا با قرار گرفتن در کنار مردم خویش و دفاع از ارزش، هویت و منافع ملی کشور، اشتباهات تاریخی خویش را اندکی جبران نمایند. 

ما در کنار مردم خود هستیم و از حقوق شان پاسداری خواهیم کرد. 


والسلام علیکم

احمد مسعود