-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۳۰, شنبه

نازی های اردوی افغانستان

اشاره: درمقابل خونتای خون آشام طالبی، « درحالت دفاع فعال» اند اما دربرابر باشنده های چند قریه، به نصواری پوشان SS تبدیل می شوند. عجب!


 مختاروفایی

تمیم عاصی معاون وزارت دفاع بود. یک‌روز جنرالان ارتش را به جلسه‌ی مهمی فراخواند. جنرال دادان لوَنگ فرمانده قول اردوی کماندو بود و از اکت و ادای عاصی در جلسه خوشش نیامد.جنرال حین ترک جلسه گفت:ما یک عمر در این وزارت سرِ تو واری لشمک‌ها بچه بازی کدیم؛ حالی تو آمدی به ما دستور میتی...

این قهرمان فیسبوکی که بیشتر از یک نظامی به چهره‌های  تخیلی داستان‌‌های جنایی شباهت دارد سمیع سادات است.

او در فیسبوک به همه نظامیان دستور داده است که همه کسانی را که از علی‌پور حمایت می‌کنند از بین ببرند.

اگر علی‌پور مرتکب جنایت شده، باید پاسخگو باشد، اما یک نظامی آن‌هم در حد فرماندهی یک قول اردو نباید در این حد لوده باشد.