-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه

پارچۀ تمثیلی کمال خان

 علی اصغر اکبر زاده

آقای کمال خان:  صد ها برابر پول بند کمال خان را با شر‌کایت  وخانمت غارت کردی حال مانند ممثلین پارچه های تمثیلی خودرا خادم این ملت می تراشی  شرم عالم بر تو و حلقه فاسد تو باد این حق ملت بود که در سال های گذشته میشد.