-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۲, جمعه

مارشال فهیم هم با پاکستان رابطه یی تنگاتنگ داشت

 برادرفهیم خان داماد خان عبدالولی خان است. این امری تصادفی است؟

جنرال عبدالملک از روابط مخفی و نزدیک مارشال دوستم با آی اس آی ( به میانجیگری ازبکستان)  مطلبی را افشا کرده است. اما مارشال فهیم نیز در زمان خانه نشینی و همچنان بعد از روی صحنه آمدن دو باره درمقام معاونت اول حامد کرزی نیز روابطی تنگاتنگ با سازمان اطلاعات پاکستان برقرار کرده بود که تا اکنون آن پیمان برسرجایش باقی است. 

رهایی کتله ای زندانیان طالبان درقندهار و چند ولایت دیگر درزمان کرزی، بخشی از همان تفاهم دو سویۀ کرزی - فهیم با آی اس آی بود. طالبان نیز به هم وندی و تفاهم شان با مارشال فهیم وفادار ماندند. از زمان معاون شدن فهیم خان، ترورهای نظامیان ارشد شورای نظار و جمیعت آغاز شد و تا شخص استاد ربانی استمرار پیدا کرد؛ اما از همان سال 1388 تا کنون، طالبان به هیچ یک از اهداف شخصی، نظامی، خانواده گی، تجاری و تفرج گاه های فهیم خان حمله نکرده و بعد ازین هم نخواهد کرد. روابط بین خانواده فهیم خان و پاکستانی ها ازین بیشتر نزدیک شده است. حاجی حصین فهیم اکنون داماد خان عبدالولی خان است.

هرسه ماه، اعضای دودمان فهیم خان از طریق مرز تورخم با موترهای مصوون و شیشه شان برای آزمایش های پزشکی به اسلام می روند و دو باره بر می گردند. فهیم خان در واقع یک دیوار دفاعی برای امنیت خود دربرابر قوای ناتو و امریکایی بنا کرده بود. همزمان، فهیم خان با رابط خاص اطلاعاتی ایران درهمسایه گی اش هماره درارتباط بود و موازنه را نگهمیداشت.