-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۵, دوشنبه

درگیری در زندان پلچرخی بین طالبان و پنجشیری ها

 زندانی ها طالب، به دیوارها تونل می زنند تا سلول های عمومی را با هم وصل کنند. 

از بلاک «زون» زندان پلچرخی درپانزده کیلومتری شرق کابل گزارش می رسد که بین محبوسین طالب و زندانیان پنجشیری و شمالی، درگیری روی داده است. نفرات طالبان به همکاری مسوولان زندان در بلاک شش، شماری از زندانیان را درمحاصره قرار داده و در یک درگیری نا برابر، یک نفر را با کارد زده اند. 

درگزارش آمده است که افراد طالبان حتی به تونل زنی و سوراخ دیوارهای ضخیم سمنتی زندان اقدام کرده اند تا وینگ های مختلفی را که دیگر نفرات طالبان درآن جا ها وجود دارند؛ با همدیگر وصل سازند. مسوولان زندان ازین دیوار کنی و تونل زنی، خبر دارند اما سکوت اختیار کرده اند و دو باره سازی دیوارهای سوراخ شده به هزینه زیاد ضرورت خواهد داشت. از زمانی که بحث تشکیل حکومت مشارکتی با طالبان مطرح شده، تروریست های وابسته به گروه طالبان وشبکه حقانی با این امید که به زودی رها خواهند شد، دست به تحریکات و زورگیری زده و بر عناصر دشمن، حمله می کنند.