-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۸, پنجشنبه

دفاع مهم است؛ نه کنگره

احمد مسعود اشاره کرده که درحال حاضر، مسأله اصلی آماده گی برای دفاع دربرابر طالبان است؛ نه کنگره.

احمد مسعود درپیامی سرگشاده گفته است: برگزاری کنگره نیازمند فضای آرام و حضور اکثر اعضا و رهبران جمعیت اسلامی می‌باشد که امروز نه فضا آماده آن است و نه تمام بزرگان و اعضا امکان حضور را دارند و تصامیم عجولانه و بدون مشوره و فاقد برنامه‌ را خلاف منافع مردم خود میدانیم.

شرایط کنونی کشور بیش از هر وقتی نیاز به اتحاد حوزه جهاد و مقاومت دارد و ما برگزاری کنگره را در چنین شرایط و در عدم حضور بسیاری از بزرگان و رهبران جمعیت اسلامی مفید ندانسته و تمام شخصیت‌ها و بزرگان جمعیت اسلامی افغانستان را به خویشتن‌داری، اتحاد و انسجام دعوت می‌کنیم.