-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

«چهرۀ جنجالی»: شفیع عیّار چرا به تاجیکستان آمد؟


شفیع عیار، نویسندۀ پنج کتاب، سرقافلۀ مباحث دینی و مبارز پیشتاز در خرافه زدایی است. او همه ای ملا ها و ملا نما های عمدتاً قصه پرداز را از صحنه بیرون رانده است. او یک چهرۀ بی تکرار درمجمع افغان ها درخارج است. 
شفیع عیار: این روند صلحی، که۴۰ سال به این سو ادامه‌ دارد، به هیچ وجه نتیجه نمی‌دهد. اگر یگان صلح پوشالی هم آید، ممکن است، امّا تا این صلح زیربنایی نشود، در اساس یک فهم به وجود ناید، صلح نمی‌شود. در افغانستان ما را مصروف جنگ های مذهبی، زبانی و قومی ساخته‌اند، تا خود بر وضع حاکم باشند. از این خاطر، وقتی ما آه می‌کشیم، به آن ها نمی‌رسد، چون زندگیشان خوش است.

 مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حدود 9 ماه در داهه، پایتخت قطر ادامه‌ داشت. نشست آخرین ماه روان در شهر مسکو روسیه برگزار شد. قرار است ماه آوریل در شهر استامبول ترکیه نشست آخرین اتّفاق افتد. 

 شفیع عیّار سال ۱۹۶۱ در منطقة پغمان ولایت کابل تولد شده، بخش پزشکی دانشگاه کابل را ختم کرده است. در سال ۱۹۸۵ وی از افغانستان به امریکا فرار نموده، شهروندی این کشور را به دست آورده است. او پنج کتاب نوشته است: “حماسة ایمان”، “پنجه‌های خونین”، “نوروزتان پیروز‌”، “ افغانستان- جهاد و صلح” و“قلب و ذهن های افغان ”. 

 

 او مجری یک برنامة بسیار محبوب و جنجالی در“یوتوب”به نام“shafie ayar show”است، که در آن از حکومت افغانستان و ملّاهای تندرو کشورش انتقاد می‌کند.

« چهرة جنجالی »: شفیع عیّار چرا به تاجیکستان آمد؟ 

 شفیع عیّار، نویسنده، بلاگر و سیاستمدار معروف افغانستان، گفت، که چرا به تاجیکستان آمده است. قبلاً گفته می‌شد، که او آمده است، تا فهیم فنا را به خارج ببرد و هم در تاجیکستان یک کنفرانس بزرگ سازمان“آب”- را برگزار کند. 

 سپوتنیک دوشنبه، ۲۵ مارچ - . شفیع عیّار گفت، با دلایل زیادی وارد تاجیکستان شده است، قبل از همه، دیدار از تاجیکستان، که محبتی بی‌اندازه به این کشور دارد. 

شفیع عیارگفت:

یکی این که بخیه کنیم خود را به هم و بدوزیم خود را به هم. سال های را، که دور ماندیم، آن را به هم  نزدیک سازیم، تا که در سایة یکدیگر مردمان خوشبخت و آرام باشیم. من می‌فهمم، که این مملکت سرچشمة بلخ من و بلخ من سرچشمة این مملکت است.

 شفیع عیّار یک شخصیت معروف در افغانستان و خارج از آن، از جمله تاجیکستان بوده، 19 مارچ سال روان از امریکا به دوشنبه آمده، تا این لحظه با سیاستمداران تاجیک ملاقات انجام داده است و از قلعة حصار و آرامگاه ابوعبدالله رودکی، اساس‌گذار ادبیات تاجیک و فارس دیدن کرده است. 

 امّا قبل از سفر او این شایعه‌ها وجود داشتند، که هدف سفر او به تاجیکستان زمینسازی فرار فهیم فنا، آوازخوان جوان افغانستان به کشورهای اروپا یا امریکا و هم برگزاری کنفرانس سازمان“آب”است. 

 آب‌بازی یاد گیرد  

 فهیم فنا یکی از سه دعواگران آزمون“ابرستاره”در تلویزیون“طلوع”- ا افغانستان بود، که در پی اختلاف هایش با آریانا سعید، یک زن آوازخوان و عضو ژوری، مورد تهدید و فشار قرار گرفت و اوّل ماه مارچ به تاجیکستان فرار کرد. 

 

 شفیع عیّار به سؤال sputnik تاجیکستان در این مورد گفت، فهیم فنا در افغانستان مظلوم واقع شده بود، که متأسفانه، نه از طرف ملّاها، بلکه از طرف کسانی، که خود را بانی حقوق زن، پشتیبان حقوق انسان می‌گیرند و هنر و موسیقی را ظاهراً پرورش می‌کنند.  

وی گفت:

ما نمی‌توانستیم تحمل کنیم. آن نفران را از موی شان گرفته، پس کردیم. فهیم فنا را از زیر پا های شان بلند کردیم. زندگی او زیر خطر بود. پس او را از آن جا بیرون کردیم و آوردیم به این مملکت همزبان و تاجیک خودش. خاطر ما آرام شد، که فهیم فنا در مشکل نیست. این یک دلیل آمدن ما بود.

 در پاسخ به این سؤال، که آیا فهیم فنا را با خود خواهد برد، شوخی‌آمیز پاسخ داد:

فهیم فنا را می‌گذاریم، که این جا آب‌بازی یاد بگیرد. 

 زبان سوم 

 شفیع عیّار یک سال قبل طریق شبکة خود در“یوتوب”از تأسیس سازمان“آب”خبر داده، دو ماه پیش اعلان کرده بود، که کنفرانس آن را در تاجیکستان یا کشور دیگر یا یگان کشور دیگر برگزار می‌کند. سازمان“آب”، یک اتّحاد روشنفکران و منتقد حکومت افغانستان از جملة زادگان این سرزمین در سراسر دنیا است، که در اروپا و امریکا نیز جلسه‌ها برپا کرده بود. 

 شفیع عیّار به سؤال sputnik تاجیکستان در این باره گفت، یگان توافقی با مقامات تاجیکستان در این باره نکرده است، امّا به احتمال اغلب، این جا آن کنفرانس را برپا خواهند کرد. 

 شفیع عیّار و فهیم فنا در تاجیکستان: یکی، مهمان، یک دیگر- فراری 

سیاست مدارافغان گفت:

“ما می‌خواهیم، که به“زبان سوم”- ا مردم افغانستان تبدل شویم. در افغانستان ظاهراً دو جهت به هم می‌جنگند، که یکی، حکومت است و یکی هم، طالبان. امّا مشکل مملکت ما این است، که اینها درد مردم را درک نمی‌کنند، در سینة مردم خنجر می‌رود، آه می‌کشد، حتّی آهش را هم ضد قانونی می‌دانند. از این خاطر، ضرور است، که مردم های افغانستان از پایین به پا بخیزند و به صدای خود، به صدای سوم برای آزادی و آبادی ملّکت خود تبدل شوند. ما می‌خواهیم، که این حرکت جان بگیرد و به امواج بزرگ تبدل شود. 

 شعار سازمان“«آب»-“یک قطره تو، یک قطره من!”بوده، به قول مؤسسش، هدف دارد، قطره - قطره دریا شده، سوی وطن خود رود و آن را آباد و شاداب گرداند. 

“ما می‌خواهیم، که در مملکتمان یک حکومت بر اساس عدالت اجتماعی به وجود آید. بینی بلند من نباید بینی پست هزاره را از قدرت پس کند. لنگی یک آدم نباید باعث پوشیدن چادری یک آدم دیگر شود. یک چیز نباید سر دیگری تحمیل شود. همه یک حق و یک مسئولیت را داشته باشند. باید از روی جلد (پوست)-ا ما، از روی لسان ما، از روی منطقة ما، کسی ما را در حکومت شامل نکند یا پس نکند”، -گفت شفیع عیّار. 

 سازمان“آب”در شهر سن-ریمای کلیفارنیه مستقر بوده، مأموریّت خود را فراهم آوردن دانش و آموزش مردم در زمینة توسعة صلح و سعادت عنوان کرده است و مخالف افراطگرا و طرفدار مدارا و همزیستی می‌باشد.