-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۷, چهارشنبه

آیا طالبان حاضراند درقبرستان «آتش بس» دفن شوند؟

دکترملک ستیز، ۱۲ پرسش را مطرح کرده که طالبان قبل از پذیرش آتش بس باید به آن پاسخ پیدا کنند:

 نخست، برای چه جنگیده‌ایم؟

دوم، منابع جنگ چه خواهد شد؟

سوم، آن‌ها با ما چه خواهند کرد؟

چهارم، به مدرسه‌ها چه بگوییم؟

پنجم، آیا حاضریم این همه توجه و اهمیت جهانی را از دست دهیم؟

ششم، استخبارت را چه پاسخ گوییم؟

هفتم، آیا دولت افغانستان اسلامی است؟

هشتم، با دوستان بین‌المللی خود چه بگوییم؟

نهم، هژمونی قومی را چگونه مدیریت خواهیم کرد؟

دهم، چگونه با خواست زمان هماهنگ شد؟

یازدهم، سلطه‌ مذهبی ما باقی خواهد ماند؟

دوازدهم، با فرهنگ جنگ‌سالاری چه باید کرد؟