-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۴, پنجشنبه

پاسخ به معاندان

 محمد عثمان نجیب

کوتاه پاسخی به چند تن آدم نمایی که امروز در مسنجر و ایمیل سخنانی به آدرس من زدند.امروز برای من اندوه ماتم کوه بلند همت و‌ اندیشه مهم است آقایان...

دوستم هرگز ادعایی نه کرده که عظیمی شود و من در پی غم‌نامه نویسی خودم در رثای شادروان عظیمی بزرگ هستم  که بی گمان دوستم و فرماندهان قوای مسلح ما در خط هدایات ایشان گام برمی داشتند. و همین حالا همه افغانستانی ها به شمول آقای مارشال دوستم ماتم دارِ نه بود یکی از بهترین فرزندان سرزمین خود هستند.

این بار اما بدون نام بردن از شما ها حرمت بدرود حیات آن سپه سالار چند بعدی زنده گی جواب تان را دادم. بار دیگر چنان نه خواهد بود. من افتخار دارم که خط سیاسی من خط رفیق کارمل فقید است.

افتخار هم دارم که مسعود. قهرمان ملی بودن خود را در مقابله با تهاجمات سیاه ها برجسته ساخت ، چنانی رزاق قهرمان چنان کرد.

و افتخار بزرگ دارم که همه رهبران نظامی و سیاسی کشور را با کارنامه های شان می شناسم که رهبران شما به گرد پاهای شان هم نه می رسد.

و آن چی در مورد دوستم به من طعنه دادید، هم ایشان می دانند و هم من می دانم که یکی به دیگری چقدر حرمت فروان داریم با آن که دو دهه اندی‌ست با هم نه دیدیم. 

مناعت انسانی در وجود من چیزی نیست که بفروشم اش. 

این که آقای حکمت یار شما چی رسوایی‌هایی دارد، ان‌شاءالله من کاغذ پیچ آن جنایات را در روایات زنده گی خواهم نوشت.

مسنجر و ایمیل و خود را قادر نشان دادن نیست بفرمایید تا بحث کنیم تا هر کی در او غش باشد،  سیه روی شود. انتقاد ما از گذشته به معنای تایید جنایات حکمت یار نیست بل که بازگویی اشتباهات گذشته است که هر کدام ما برابر توان خود وجدان خود را راحت کرده و موشکافی می کنیم تا نسل های بعدی حزب ما متوجه باشند. 

مرد هستید یک سطر واقعیت را علیه جنایات جنگی رهبران تان بدون تبعیض بنویسید و هراس مه دارید.

در مقایسه‌ی سیاسی میلیون تن حکمت یار را به گرد بوت های رفیق جبار کارگر ما ارزش نه می دهیم، چی رسد به جغد هایی از نوعی حکمت یار.

فکر کنم جواب تان را گرفتید.