-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۴, یکشنبه

تلاش برای خارج کردن جمال مبارز از کابل

 گزارش می شود که آریانا سعید درتلاش است تا جمال مبارز را از افغانستان خارج ببرد. خشم عمومی علیه مبارز درحال افزایش است و آریانا ازین وضع برای خودش استفاده می کند. آریانا جمال را در Band خود داخل کرده، زنش را بی سرنوشت کرده و با ایجاد بلوای حیثیتی قصد دارد زمینه فرار وی را مساعد کند. اهانت به شرف و عزت خانواده ها و دخترکابلی قبلاْ مشورت شده بود و شعر سخیف دخترک کابل را پلان شده، تنظیم کرده بودند.