-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

بوی جنگ های آینده با طالبان به مشام می رسد

 در نشست شورای امنیت ملی چه گذشت؟

پرویزبشرمل

ابتدا مسوولين امنيتى وضعيت جنگ را در حضور رييس جمهور تشريح كردند؛ اما مارشال عبدالرشید دوستم گفته است كه وضعيت امنيتى به مراتب خرابتر است و مسوولين امنيتى يا از وضعيت خبر ندارند و يا نمى خواهند كه به شما ( رييس جمهور) واقعيت را بگويند...

سپس رييس جمهور به مارشال عبدالرشید دوستم پيشنهاد مى كند كه جلسات امنيتى را در كابل مديريت كند؛ اما مارشال پاسخ مى دهد كه مديريت جنگ در دفتر بى نتيجه است؛ بايد به ميدان رفت و به سربازان روحيه داد و نيروها را از حالت دفاعى به حالت تهاجمى سوق داد.

اكنون مارشال عبدالرشید دوستم به اوزبيكستان رفته و از آنجا به مسكو مى رود.