-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۷, شنبه

بعد از شکست برای انتقام گیری از علی پور این اعلامیه را پخش کردند

 تدویر جلسه نیروهای دفاعی وامنیتی بابزرگان ومحاسن سفیدان ولسوالی بهسود 

۶ حمل ۱۴۰۰

مسوولین ارگانهای مشترک دفاعی وامنیتی صبح امروز جلسه را با بزرگان و محاسن سفیدان مردم حصه اول ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک جهت هماهنگی بین مردم و نیروهای امنیتی و رسیده گی به مشکلات مردم نیازمند در این ولسوالی برگذار کردند.

 در این جلسه روی تدابیر امنیتی، پلان توزیع کمک های مواد خوراکه از طرف اردوی ملی برای ۵۰۰ خانواده نیازمند و بازگشت مردم بیجاشده به خانه های شان جربحث صورت گرفت.

سپس قوماندان لوای پنجم قول اردوی ۲۰۳ تندر دگروال حامد"سیفی" و دگرمن عصمت الله "امامی" قوماندان کندک دوم قوای خاص کوماندو لواء وظایف خاص ملی هرکدام به نوبه خویش به مردم اطمینان دادند که نیروهای دفاعی و امنیتی در عرصه تامین امنیت مردم این ولسوالی از هیچ نوع سع وتلاش دریغ نخواهند کرد.

در اخیر بزرگان ومحاسن سفیدان حصه اول ولسوالی بهسود از کمک های اردوی ملی و تلاش های شان در عرصه تامین امنیت مردم ولسوالی بهسود تشکری کرد و گفت مااز نیروهای امنیتی ودفاعی خویش همیشه حمایت وپشتبانی کردیم و بازهم حمایت میکنیم.