-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۸, پنجشنبه

کنفرانس مسکو، تکرار تجربۀ تلخ بن است

احمد ولی مسعود درپیامی تازه

روی هم رفته پیام امروزم اینست که جهان در آستانهٔ تصمیم گیری سرنوشت ماست. صلح و جنگ و شکل نظام آینده، همه در میز تصمیم جهان قرار گرفته است. مرحلهٔ حساس و تاریخ ساز رسیده است که اگر زودتر به خود نیآییم و نجنبیم، تجربه های تلخ ۲۰ سال گذشته تکرار می شوند، نمونه اش در کنفرانس مسکو از همین حالا مشهود است.