-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۸, دوشنبه

اینست نتیجۀ سیاست های خائن اعظم

بکتاژ عزیزی رئیس دفتر لوی سارنوالی و نفر خاص فرید حمیدی بعد از برکناری حمیدی، مدت سه هفته می شود با مقدار پولی که از پرونده های فساد به خاطر رهایی خلافکاران به دست آورده بود، به امریکا فرار کرده است. او پول هایی را که باید به اکاونت مشخص واریز کند گرفته همراه با 250 هزار دالر که از پنج تن دیگر حصول کرده بود، نیز با خود برده است.