-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

بعد از مسعود، اگر با امریکا می جنگیدیم، طالب دو باره برگردانده می شد

صالح ریگستانی درمجمعی از مردم نکاتی را بیان کرد؛ بدین شرح

 اگر با امریکا می جنگیدیم، نتیجه جنگ بازگشت دو باره طالبان به قدرت می بود.

ما از نظر تجهیزات و ادوات جنگ و نظم متلاشی بودیم، امریکایی ها نیروی منظم و راه تدارکاتی منظم داشتند. ما گذاشتیم که ارباب با نوکر خودش بجنگد. از همان زمان تا کنون ما معتقدیم که حضور امریکا اشغال است.

وی درمورد جنگ افشار گفت: جنگ افشار پلان شده نبود و من رئیس اپراسیون بودم و از طراحی جنگ پیشاپیش اطلاعی نداشتم. درجنگ همیشه جنایت صورت می گیرد. چرا تنها افشار؟ جنگ دهمزنگ و کوته سنگی، چهار آسیاب و لته بند از فجایع افشار چی کم داشت؟ رهبران مجاهدین همه می دانند که  اشتباه کردند. اما این طرف، اگر فرشته و ملائکه بوده باشند، لطفا نشانی خود را به ما بگویند!