-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

امرالله و غنی درچند ماه با خون بازی کردند

دهشت افگنی دولتی با ترورطالبان تفاوتی ندارد.

 پایان کار امرالله - غنی و توفان ترورهای مشکوکی که ظرف شش ماه اخیر به راه انداختند، بر تصمیم امریکا هیچ اثری که سودش به آن ها برگردد؛ اثری نگذاشت. یک درجن راکت را از داخل شهر به شهر پرتاب می کردند؛ اما صبح جلسه « شش ونیم» دایر می کردند. خبرنگاران، فعالان، روحانیون و مردم عادی را به طور سریالی درج فهرست کشتار روزانه می ساختند؛ به این امید که چین حوادث درافکارعامه به طور اتومات به حساب طالبان نوشته می شود. این محاسبات درنهاد های امریکایی و ناتو زیرذره بین قرار داشت. این فصل شروع رویداد های دراماتیک است. امکان افشای برخی اسرار تازه از ورای مطبوعات امریکایی در مورد غنی و صالح وجود دارد.