-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۵, جمعه

خط و نشان کشی های حکمتیارباطل شد

 حکمتیار درنخستین تلاش برای قدرت نمایی علیه ارگ و مردم، سوار بر رنجرهای امریکایی، ناکام ماند. حداکثر سه چهارهزار نفر، دربرابر سی میلیون جمیعت سراسری کشور و شش میلیون کابلی، به اصطلاح یک دهان نصوار هم نیست. بدترین برآیند تظاهرات افراد حکمتیار، نفاق اندازی بین سکتورهای ملی امنیتی بود که باعث خشم و غضب بیشتر مردم و قوای دفاعی خواهد شد. فراخوان این مظاهره ( ازدهان ستارخواصی)  آن بود که قوای دفاعی و امنیتی افغانستان باید به طالبان تسلیم شوند و سلاح های خود را به زمین بگذارند.

اکثریت شبکه های رسانه ای، تظاهرات را به نحوی تحریم کردند.

 من فکر نمی کنم که جمهوری سه نفره، نیروهای مقاومت و رهبران سیاسی او را درباشگاه معاملات خود راه بدهند. دولت وطالبان امتیازی به حکمتیار نخواهد داد. حکمتیار باید به آخرین جنگ روی بیاورد که شکستش پیشاپیش قطعی است. حکمتیار از نظرسیاسی مرده است. نه تاریخ، نه علم و نه ادیان تا امروز ثابت نتوانسته اند که مرده زنده شود.