-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۳, چهارشنبه

در... شان درخت سبز کرده، درسایه اش نشسته اند!


مردم ما با شعور اند... افسوس درگرداب گیراند. به این استدلال نگاه کنید:

روبرداشت از برگۀ سلیمی نا

 خبر لمبر یک - حکومت افغانستان از پیگیری پرونده‌ی قتل جمال قاشقچی توسط آمریکا، استقبال کرده‌است.

خبر لمبر دو- آمبولانس مردم نورستان در عصر جمهوریت و حاکمیت همین حکومت و حضور جامعه جهانی در افغانستان.

حکومتدار های محترم!

 شماره بخدا قسم اگه به سویچ های بالا دست بزنین.

به سه نگارۀ خواهران معصوم ما که درجلال آباد ترور شدند؛ توجه کنید. ارتجاع ارگ نشین وابسته به «اقلیت خائن»، برین فاجعه چشم بسته و دنبال قاشقچی است!