-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۴, پنجشنبه

مایکل سیمپل که پایش به کابل رسید، گپ جدی است

حکومت ائتلافی در راه است. ظاهراً اجماع منطقه ای درین زمینه فراهم شده. ورود جنرال دوستم دال برین نکته است. غنی به کوچ کشی آماده می شود.

روز گذشته احمدولی مسعود طی ملاقات های جداگانه با آقای سام توماس (Sam Thomas) و تام وست (Tom West)مسئولین بخش سیاسی سفارت انگلستان، آقای مایکل سمپل (Michael Semple)تحلیل گر، افغانستان و پاکستان شناس معروف و معاون اسبق اتحادیهٔ اروپا در افغانستان دیدار نمود. 

صحبت ها پیرامون ناکامی مذاکرات دوحه و بن بست صلح، بازنگری برنامهٔ صلح و ضرورت تفاهم مردمی در داخل و منطقه ای در خارج برای اعمار صلح پایدار صورت گرفت.

مایکل سمپل شهروند ایرلندی انگلستان میباشد، وی مدت ۲۵ سال در افغانستان و پاکستان زنده گی نموده به زبان فارسی صحبت روان میکند.