-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۳, شنبه

روسیه به شرط حضور درافغانستان، از تغییرات طرفداری می کند

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه از «ادغام» طالبان دریک دولت فراگیر سخن رانده است. دراصل این گفتار، خون طالبان را به جوش می آورد و شکل وطرح چنین چیزی درکوتاه مدت امری محال است.

 نه روسیه و نه دیگرگروه های سیاسی، طالبان را به درستی نمی شناسند. درین قضیه، دو واقعیت عمده وجود دارد. اول، طالبان تمامیت خواه، محافظه کار وغیرقابل بازگشت به زنده گی مدنی اند و نام و نشان آن ها فقط در تشدد زنده است. دوم، محورهای مقاومت علیه طالبان به هیچ وجه حاضر به آمریت طالبان درحکومت نیستند و عبور از دست آورد های بیست سال اخیر، به معنای دفن سیاسی آن ها به دست طالبان است.

آن چه به روسیه ارتباط می گیرد؛ هدف روسیه این است که امریکا درتاریخ معیین قوای خود را از افغانستان خارج کند و کدام تمایلی به دولت با ثبات درافغانستان ندارد؛ مگر این که زمینه را برای بازگشت حضور روسیه درحوزۀ افغانستان فراهم کند.