-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳, جمعه

داستان تحویل دهی هرات به اسماعیل خان

 

عصمت رسا

تاریخ هرات نشان می دهد که به جز، فتح قندهار از سوی همایون بابر و نادرافشار از راه هرات، هیچ گاه ازین آدرس کدام «فتح» موید ادعای اسماعیل خان روی نداده و این خطۀ همیشه از سوی دیگران فتح شده است.
به تاریخ  ٢٩ حمل، محترم محمد اسماعيل خان از ٢٩ حمل بمثابه روز " فتح " هرات  يكجا  با افراد مسلح اش تحليل بعمل آورد. 

اقاي اسماعيل خان در حالي از " فتح" هرات سخن بزبان مي اورد كه: 

يك هفته قبل از ٢٩ حمل ۱۳۷۱ ؛ دو مكتوب به امضاي مرحوم ستر جنرال محمد نبي عظيمي به آدرس قومانداني قل اردو هرات و كميته ولايتي هرات مواصلت ورزيد. 

در نامه اول تذكر رفته بود كه: هيچ عمليات محاربوي بدون موافقه مركز انجام داده نشود. 

در نامه دوم تذكر داده شده بود كه: با جمعيت كنار بيائيد.

جنرال روفي قوماندان قل اردو هرات به خاطر ورود موفقانۀ مجاهدين امير صاحب اسماعيل خان به شهر هرات، كمر بند امنيتي هرات را تعويض و كمر بند امنيتي شهر هرات را به مليشه های آمر خيرو ( برادر مرحوم آمر سيد احمد و غلام يحیي ( برادر مرحوم داود جوان) سپرد. 

حتي پلان شده بود كه يك دسته از  پيشاهنگان در ساحه " دروازه ملك"  شهر هرات با اهداي دسته هاي گل  از وردو اسماعيل خان در شهر استقبال نمايند. اما اسماعيل خان با در نظرداشت عوافب سياسي اين استقبال، از لطف " رفقا" صرف نظر كرد. 

برادر مرحوم صفي الله، اقاي عزيزالله از كميته ولايتي حزب دموكراتيك خلق افغانستان در ولايت خواسته بود كه به امور محوله اش  ادامه بدهد. 

چون سازمان دموكراتيك جوانان از تسليم دادن هرات به چريك هاي اسماعيل خان آگاهي نداشت به مقاومت پرداخت؛ اما در نتيجه هدايت منشي كميته ولايتي ؛ آقای اصف؛ سازمان جوانان از مقاومت دست كشيد. 

در نتيجه اين" فتح"، رياست امنيت ملي به حزب وحدت سپرده شد و داكتر ظاهر  به حيث رئيس اين اداره توظيف گرديد. 

در متن اين فتح؛ با درد و دريغ فراوان بايد گفت كه پاسداران سپاه انقلاب ايران براي مدت يك هفته تمام اسناد و مدارك امنيت ملي هرات را كنترول و تصفيه نمود!

از " بركت" اين " فتح"، اسماعيل خان به حيث قوماندان قل اردو و والي هرات، مير عبدالخالق به حيث معاون والي هرات ،   خواجه ذبيح همچو قوماندان لواي سرحدي، ضابط عارف قوماندان قواي ٤ زرهدار  و ظاهر عظيمي به حيث كميسار هرات، جابه جا شدند. 

به پاس خدمات كميته ولايتي هرات و قل اردو هرات به جمعيت اسلامي ؛ اقاي اسماعيل خان زمينه انتقال مطمئن منشي كميته ولايتي هرات و امر سياسي قل اردو هرات را به مزار شريف تامين نمود.

با وجود تلاش اقاي اسماعيل خان مبني بر جلوگيري از ازار و ترور اعضاي حزب دموكراتيك خلق افغانستان؛ يك تعداد از فعالين حزب دموكراتيك خلق افغانستان در نتيجه اين " فتح" ترور و كشته شدند. روح شان شاد و خاطرات شان گرامي باد. 

درین تجليل، وقايع  ناخوشایندی صورت گرفت. صدای فير های هوایی به صورت پراکنده از گوشه و کنار شهر شنیده می شد که باعث ترس و هراس برخی از باشندگان شهر هرات شده بود. هكذا در نتيجه اي این فير ها و آتش بازی سه تن زخمی گرديند  که در شفاخانه مرکزی هرات بستری شده اند.