-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۶, دوشنبه

چطور ممکن است؟

 اسکات میلر فرمان ده امریکایی درافغانستان گفت: بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی پایگاه‌های این نیروها به ارتش و سایر نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده خواهد شد.

این چطور ممکن است پایگاه های فوق سری، نظام مند، راهبردی با لایه های تو درتو در زیرزمین را همراه با دستگاه های فوق پیشرفتۀ موشکی و اتمی آن در اختیار اردوی افغانستان قرار بدهند که به هیچ وجه از نظرآنان یک متحد مطلوب ودایمی به شمار نمی روند؟