-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۵, یکشنبه

چرا مدنی های فیس بوکی بر والی هرات شوریدند؟

 سلیمان دیدار شفایی

اشاره: من دریکی دو مورد، دررابطه به نظریه های سلیمان دیدار مطالبی استدلالی توبیخ گونه نوشتم؛ اکنون مطلب فشرده ارزشمندی که وی دربارۀ مدنی بازی های من درآوردی یک عده از اکتوران مدنی نوشته است را منتشر می کنم.

اگر آدم ربایان در هرات موفق می‌شدند که دخترک ده ساله را بربایند و بر او تجاوز گروهی کنند، همین مردمی که اکنون والی هرات را برای مو کشیدن آدم ربایان گرفتار شده محکوم به رفتار غیر انسانی می‌کنند، آنزمان چنان بر او می‌تاختند که نپرس. تو را خدا نگویید که نه! اینطور نیست و ما چنین نمی‌کردیم. بین خود ما باشد ما خوب همدیگر مانرا می‌شناسیم 😉

مگر قضاوت شما در رابطه به اختطاف آن پسر نازنین در مزار غیر این بود و است؟ 

برای من اصلاً مهم نیست که والی هرات کی است. برای من نفس قضیه مهم است. چند موجود دوپا دختربچه‌ای را می‌بردند که تار تار اش کنند. گیر آمدند و شایسته ترحم نیستند. 

ما مردم همیشه دست قاتل مان را بوسیده‌ایم که امروز به اینجا رسیده‌ایم. ژشت روشنفکران و دادگران اجتماعی و مدنی را به خود نگیرید. فقط چند لحظه به این فکر کنید که آن دخترک، دختر شما بود، چی‌ می‌کردید؟ مو کشیدن که هیچ، من سیخ کباب می‌کردم و سجی می‌پُختم شان. از خشونت دفاع نمی‌کنم. ولی آنی که انسان نیست،  سزاوار رفتار انسانی نیست. تمام!

حالا بیایید تا می‌توانید پای این پُست هم ادای روشنفکری دربیاورید، پاسخی ندارم برای تان.

وسلام!