-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۱, شنبه

دکانداری فاروق وردک و حضرت زاخیلوال


 یک جریان سیاسی جدید به نام «حرکت نجات افغانستان» را تأسیس کردند. پول دارند؛ پشتوانۀ خارجی تأمین شده؛ اما تنها چیزی که کمبود است، بازوی شرعی است. چون فهمیده اند که درین خرابکده، یک زینۀ دینی و مذهبی باید همیشه با خود داشته باشی تا بتوانی از هر مانع و رادع بالا بروی.
رئیس جمیعت اصلاح با ایشان کنار نیامد؛ او را به وسیله افرادی در داخل جمیعت اصلاح از سر راه برداشتند. قضیه فاش شد؛ حالا دنبال یک کله گُنده دینی رفته اند که معلوم شود با ایشان بازو می دهد و یا خیر؟