-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۰, جمعه

براساس یافته های جدید

 محورهای اخلال گر در روند شکل گیری مقاومت علیه طالبان درپنجشیر قرار ذیل اند:

دکترعبدالله با دراختیار داشتن چند فرمانده باج گیر

یونس قانونی درسطح کمتر

ملا ها که از رئیس حج و اوقات ولایت مستمری می گیرند

حزب تحریر وداعش که از مجاری مختلف از جمله از سوی شورای امنیت ملی تمویل می شوند. 

امرالله صالح که حمید خراسانی را تمویل می کند.

جنرال جرأت که شبکه های طالبان و پاکستانی ها را به داخل پنجشیر می آورد و می برد.