-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

نخستین جرقۀ مردم سالاری در پنجشیر


مردم برای تعیین ولسوالی به پای صندوق های رأی رفتند.

حسیب معترف
مردم شهرستان حصه اول پنجشیر در یک حرکت نمادین و الهام‌بخش، ولسوالی معرفی‌شده از سوی مرکز را رخصت کردند و برای انتخاب ولسوال جدید، صندوق گذاشتند و از مردم خواستند تا ولسوال را خود انتخاب کنند. قرار است برای انتخاب مابقی ولسوالی‌ها در این ولایت نیز صندوق رای گذاشته شود. دموکراسی واقعی یعنی همین. یعنی مردم نقش مستقیم در انتخاب مدیران و مسووولین داشته باشند.

 در شرایطی که قرار است تا ده روز دیگر در کنفرانس استنانبول روی نوعیت و ساختار نظام آینده بحث و گفت‌وگو شود، این فرهنگ پسندیده و انسانی باید در تمامی ولایت‌ها به‌منصه اجرا گذاشته شود. والیان، ولسوال‌ها، شهردارها و بقیه مسوولین و مدیران رده بالا باید به رای مردم انتخاب شوند. از فضایل و خوبی‌های توزیع افقی قدرت (ساختار غیرمتمرکز) این است که به‌همه شهروندان کشور فرصت فراهم می‌کند تا در یک رقابت سالم و انسانی برنامه‌ها خود را تشریح کنند و با گزینش از سوی مردم، در رشد و آبادانی کشور سهم بگیرند.

 در یک نظام که قدرت در آن به‌شکل افقی توزیع می‌شود، فرصت رشد، پیشرفت و بالندگی برای همه فراهم است؛ برعکس در نظام متمرکز و عمودی که قدرت در انحصار یک گروه باشد، فرصت رشد و پیشرفت هم برای همان گروه خاص فراهم است و بقیه مردم از داشتن شانس انتخاب‌شدن و خدمت‌گذاری محروم می‌شوند.

 به چهره‌هایی که در شش سال گذشته در حکومت آقای غنی مانند سمارق یک شبه رشد کردند توجه کنید. اکثریت قریب به‌اتفاق آنان از یک تیم سیاسی و متعلق یک حلقه کوچک هستند. از نظر تباری متجانس و از نظر ایدیولوژیک با یک طرز فکر برتری‌جویانه. افراد فاسد از یک حلقه کوچک گاهی وزیر می‌شوند، گاهی والی، گاهی رییس و گاهی هم سفیر. وقتی هم بیکار می‌مانند مشاور ارشد تعیین می‌شوند. به این ساختار قرون وسطی و فرهنگ واپسگرا و غیردموکراتیک باید نقطه پایان گذاشه شود. کنفرانس ترکیه فرصت خوبی است تا بحث ساختار نظام آینده به‌شکل اساسی حل شود و یک ساختار انسانی و عادلانه جایگزین ساختار قرون‌وسطی و ظالمانه فعلی شود. اگر رهبران سیاسی شرکت‌کننده در این کنفرانس، اشتباه بن را تکرار کنند، نسل نو قطعا در برابر آنان ایستاد خواهد شد. تاریخ قضاوت‌کننده بی‌رحم است. مراقب باشید.